Żywica epidian 53 80g


9.20PLN

PRODUKT NIEDOSTĘPNY


Zestaw zawiera: Żywica Epidian 53 80g+ Uwardzacz Z-1 12g

Sposób mieszania: Mieszać w szklanym lub plastikowym naczyniu w proporcji: 10 części wagowych żywicy i 1 część wagowa utwardzacza, lub objętościowo 8 części żywicy i 1 część utwardzacza. Należy bardzo dokładnie wymieszać żywicę z utwadzaczem w ilości potrzebnej do użycia.
Mieszaninę należy zużyć w czasie 0,5 do 1 godziny w temp. 20 stopni C.
Czas utwardzania wynosi ok. 8 godz. w temp. 18-20 stopni C.
Pełną wytrzymałość żywica uzyskuje po 7 dniach.

            
Żywica Epidian 53

Zastosowanie:
- do klejenia na zimno metali, szkła, ceramiki i drewna
- do zalewania złączy elektrycznych
- z wypełniaczami do odlewania modeli
- do wytwarzania laminatów z włókna szklanego

Przechowywanie:
- Epidian 53 należy przechowywac w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. do 30 stopni C

Chronić przed nasłonecznieniem, Chronić przed dziećmi.

Składniki: Żywica epoksydowa o średniej masie cząsteczkowej<700, styren
 

R36/38   Działa drażniąco na oczy i skórę     
R43        Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
R51/53   Działa toksycznie na organizmy wodne;może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku 
                wodnym
S2          Chronić przed dziecmi
S28        Zanieczyszczoną skórę przemyc natychmiast dużą ilością wody z mydłem
S37/39   Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
S46        W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę
S61        Unikać zrzutów do środowiska.

Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.
.