Paliwo Qwik Fire 10% 2,5l


Nr katalogowy: MT11.10.2.50 ·

Producent:Model Technics
76.00PLN
ml

WYSYŁKA TYLKO ZA POŚREDNICTWEM KURIERA GLS !

Specjalna mieszanka paliwa do samochodowych silników żarowych oparta na metanolu i mieszance olejów syntetycznyego EDL i rycynowego CASTOR, z 10% domieszką nitrometanu. Przeznaczona dla nowych silników niewielkich pojemności, szczególnie w pierwszej fazie ich eksploatacji (zwiększony procent oleju dla lepszego docierania).

Skład paliwa:

 • Metanol: 72%
 • Nitrometan: 10%
 • Olej Klotz: 13%
 • Olej rycynowy: 5%

 

Zalecenia i ostrzeżenia.

 • Ogrzewanie grozi wybuchem
 • Produkt wysoce łatwopalny
 • Trzymać z dala od wolnego ognia, iskier i źródeł ciepła
 • Unikać działania na preparat bezpośrednich promieni słonecznych.
 • Unikać gromadzenia się ładunków elektrostatycznych
 • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu
 • Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po  połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia
 • Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
 • Produkt pochłaniający wilgoć
 • Przechowywać w szczelnych opakowaniach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
 • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu
 • Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne
 • Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu
 • W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
936_0532.JPG